Små lån med stor effekt

Av Idar Kreutzer - 31.aug.2006 @ 16:23 - Kommentér
Små lån til fattige mennesker kan bidra til å løfte mange i den tredje verden ut av fattigdommen.

Tenk deg følgende: En fattig veverske og syvbarnsmor i Kambodsja fikk for fem år siden 100 dollar i lån til å kjøpe bomull. Det høres lite ut, men for Hon Hen var dette starten på et liv i verdighet, og starten på at familien kunne komme seg ut av fattigdom. I dag har Hon Hen fem ansatte, og lånte nylig penger til å kjøpe en motorsykkel for å komme seg raskere til markedet. Mye av inntektene fra hennes lille bedrift går til å skaffe barna utdanning.

Dette er en sann historie. Hon Hen er en typisk lånekunde hos mikrofinansbankene.  

Ny type lån
Mikrofinans er en ny retning innenfor samfunnsansvarlige investeringer. Det handler om å tilby finansielle tjenester til mennesker som normalt ikke ville hatt tilgang på banksparing, lån og forsikringer. Der konvensjonelle banker i utviklingsland låner ut til de velstående, låner mikrofinans ut til de fattige. Der bankene låner ut til menn, låner mikrofinans ut til kvinner. Ifølge Microcredit Summit er det nær 100 millioner fattige som i dag har tilgang til mikrofinans verden over.

FNs generalsekretær Kofi Annan sier:


- Mikrofinansiering er ikke veldedighet. Det er en måte å skape idéer, energi og visjoner. Det er en måte å bygge produktive foretak på, slik at hele samfunn kan dra nytte av det.  Lånenes svært beskjedne størrelser og disse nye markedenes mangel på infrastruktur gjør at rentenivået ligger høyere enn vårt eget nivå. Allikevel har mikrofinans vist seg å være et svært effektivt virkemiddel for økt velstand og økonomisk utvikling.


Storebrand investerer

Storebrand har det siste året hatt kontakt med en rekke aktører som ønsker å kombinere finans og utvikling. Foreløpig har vi inngått avtale med tre aktører om å stille 11 millioner dollar til disposisjon for mikrolån; små lån med kort nedbetalingstid og erfaringsmessig lave tap. Fellestrekk for de avtalene vi har inngått er at aktørene er internasjonale investeringsbanker, og investeringen kan gi tilfredsstillende avkastning på våre kunder og aksjonærers kapital. Bankene har samtidig knyttet til seg et profesjonelt apparat for å håndtere mikrofinansiering i utviklingsland over hele verden.

Dersom vi antar at en låntaker låner gjennomsnittlig 100-120 dollar per år, vil Storebrands investering på 11 millioner dollar kunne nå ut til 500 000 mennesker over en 5-årsperiode. Konseptet gjør at vi kan koble samfunnsansvar med investeringsmessig riktige plasseringer. Bistandselementet ligger ikke i at penger gis bort, men at finansieringen gjøres tilgjengelig.

Stort behov
2005 var FNs internasjonale år for mikrofinans. Målet for denne markeringen var at FN skulle bidra til en mer inkluderende finansindustri og samtidig utnytte de ressurser og muligheter for verdiskapning som finnes i lokalmiljøer verden over.  Ifølge tall fra FN lever 1 av 5 mennesker på mindre enn 1 dollar per dag, og behovet for finansielle tjenester er stort.  

Oppfordrer til bredere engasjement
Mikrofinansiering er et nytt område som fortsatt er ukjent for mange. Storebrand har valgt å ta en aktiv rolle i dette arbeidet. For oss handler det om både forretning og samfunnsansvar. På bakgrunn av den erfaringen vi nå har, vil vi oppfordre til et bredere engasjement blant finansaktørene i Norge, både innenfor privat og offentlig sektor. Med unntak av flere solide programmer i regi av Strømmestiftelsen, må dagens innsats sies å være beskjeden.

Storebrand er et børsnotert selskap som er her for å skape verdier, men det er ikke likegyldig for oss hvordan vi tjener penger. Vi har 11 års erfaring med å ta samfunnsansvar i våre investeringer. Vi har ligget i forkant på dette området siden oppstarten i 1995, og ser med glede på at etiske investeringer har fått bredere oppmerksomhet. Forhåpentligvis er bransjen også nå moden for å integrere samfunnsansvar i sin virksomhet i enda større grad.  

Mikrofinans kan vise seg å gi et vesentlig bidrag til FNs tusenårsmål om å utrydde ekstrem fattigdom.


Idar Kreutzer

Idar Kreutzer er konsernsjef i børsnoterte Storebrand og administrerende direktør i Storebrand Livsforsikring. Han har vært i Storebrand-systemet siden 1992 og innhatt ulike stillinger. Blant annet var Kreutzer konserndirektør for økonomi og finans i fem år. Kreutzer er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og startet sin karriere som byrådssekretær for Høyres Michael Tetzchner i Oslo. Han innehar en rekke styreverv innen Storebrand-systemet. Han er også medlem av bedriftsforsamlingen til Norsk Hydro, Norske Skog og Orkla. I de to sistnevnte sitter han også i valgkomiteen. De siste årene har Kreutzer engasjert seg mye i organisasjonen WBCSD (World Business Counsel For Sustainable Development), som består av ledere for internasjonale selskaper som setter fokus på miljø- og fattigdomsproblematikken i verden.

august 2006
ma ti on to fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
31
     
             
hits