Lettere å bytte bank?

Av Idar Kreutzer - 26.jun.2007 @ 11:20 - Kommentér

Norske bankkunder er forbausende trofaste. Altfor mange blir værende i banker med dårlige rentebetingelser og høye gebyrer. En viktig årsak er at mange opplever det som vanskelig å bytte bank.


Med dagens moderne banktjenester er mange tjenester koblet til kontoen - for eksempel avtalegiro og lønnsinnbetalinger. Mange parter må varsles om bytte av kontonummer, og det oppleves tidkrevende og kan medføre merarbeid.

Mer kundevennlige løsninger som gjør det enklere å bytte bank vil gi økt konkurranse mellom bankene.


Ikke bare pris
Pris og kostnad er en sentral konkurransefaktor, men kvaliteten i tilbudet er også viktig. Banker som scorer høyest på Norsk Kundebarometers undersøkelser, som Storebrand Bank og Skandiabanken, er banker det er enkelt å forholde seg til og som holder det de lover kundene.

For ett år siden tok jeg opp dette temaet i denne bloggen og foreslo at myndighetene vurderte ulike tiltak for å gjøre det lettere å bytte bank - blant annet å innføre personlige kontonummer som man kan ta med seg til en ny bank.

Finansdepartementet grep ballen, og ba Kredittilsynet sette ned en arbeidsgruppe for å «vurdere tiltak og ordninger som kan gi reduserte ulemper for kundene ved bytte av bankforbindelse», som det heter i mandatet.

Innstillingen ble lagt frem i forrige uke, og skal på høring før departementet trekker sine konklusjoner.


Høye kostnader - store gevinster
Arbeidsgruppen har vurdert om man skal kunne beholde kontonummeret ved skifte av bank. Fordelene for kundene ved et slikt tiltak er åpenbare, særlig for bedriftskunder. Arbeidsgruppen legger likevel mest vekt på motargumentene. Noen er relevante, som når man peker på behov for omfattende og kostbare systemomlegginger. Andre virker mer konstruerte, som når det vises til at Norge bør avvente et eventuelt EU-påbud om flyttbare kontonummer. Dette er ikke nødvendigvis på trappene fordi forbrukerrepresentanter i en arbeidsgruppe i EU har anbefalt «videre vurderinger og en mulig trinnvis innføring av kontonummerportabilitet i EU».

Jeg håper departementet også vil legge vekt på forbruker- og konkurransepolitiske aspekter i den endelige vurderingen. For det er ingen tvil om at det er store gevinster ved økt kundemobilitet. Økt konkurranse om kundene gir bedre rentebetingelser og lavere gebyrer.


Andre tiltak
Uavhengig av om flyttbart kontonummer blir en realitet for norske bankkunder, peker innstillingen også på et annet tiltak som vil gjøre det enklere å bytte bank. Det er å fastsette såkalte «Switching Codes», altså et regelverk som skal gjelde mellom bankene når kundene er på flyttefot. Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen har allerede startet et arbeid for få dette på plass fra 2008.

Målet er klare regler som tydeliggjør hvilket ansvar gammel og ny bank har, og som sikrer at flytteprosessen blir enkel og ukomplisert for kunden med f. eks. klare tidsfrister for å overføre informasjon om kundeforholdet til kundens nye bank. Dette vil være et viktig bidrag til å gjøre det lettere å bytte bank.


Finansportalen.no lanseres snart
Et annet virkemiddel for å øke konkurransen i finansmarkedet, er lanseringen av finansportalen.no, som etter planen skal skje før nyttår i samarbeid mellom forbrukermyndighetene og næringen. Her vil forbrukerne kunne sammenligne bankenes rentebetingelser og gebyrer innen boliglån, dagligbank, totalbankkonsepter og høyrentekonto. Priser og betingelser på de vanligste skadeforsikringene vil også finnes på nettsiden. Historisk avkastning og kostnader for verdipapirfond likeså. Mye av denne informasjonen finnes riktignok allerede på nett i dag, men på finansportalen.no vil forbrukerne etter hvert finne alt på ett sted.

Det er ikke mange år siden vi bare kunne flytte forsikringene en gang i året. Nå kan vi flytte når som helst, og stadig flere gjør dét for å spare penger. Vi forventer også at det skal være lett å skifte bank. Som kunder inngår vi ikke ekteskap med leverandøren. Vi vil være frie til å skifte dersom et mer attraktivt tilbud dukker opp.

Som finansnæring må vi forholde oss til dette, og erkjenne at det bare er gjennom å være konkurransedyktig på pris og kvalitet at vi kan tiltrekke oss og beholde kunder.


Idar Kreutzer

Idar Kreutzer er konsernsjef i børsnoterte Storebrand og administrerende direktør i Storebrand Livsforsikring. Han har vært i Storebrand-systemet siden 1992 og innhatt ulike stillinger. Blant annet var Kreutzer konserndirektør for økonomi og finans i fem år. Kreutzer er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og startet sin karriere som byrådssekretær for Høyres Michael Tetzchner i Oslo. Han innehar en rekke styreverv innen Storebrand-systemet. Han er også medlem av bedriftsforsamlingen til Norsk Hydro, Norske Skog og Orkla. I de to sistnevnte sitter han også i valgkomiteen. De siste årene har Kreutzer engasjert seg mye i organisasjonen WBCSD (World Business Counsel For Sustainable Development), som består av ledere for internasjonale selskaper som setter fokus på miljø- og fattigdomsproblematikken i verden.

juni 2007
ma ti on to fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25
26
27 28 29 30  
             
hits