Samme kontonummer hele livet

Av Idar Kreutzer - 09.jun.2006 @ 10:17 - Kommentér
Først da kundene fikk med seg mobilnummeret ble det skikkelig fart i konkurransen i mobilmarkedet. La oss få et like kundevennlig system i bankmarkedet!

Økt konkurranse er bra for forbrukerne. I dag er det en selvfølge at kundene kan ta med seg telefonnummeret når de bytter teleoperatør. Fra 2006 kan forsikringskundene bytte forsikringsselskap når de måtte ønske, mot tidligere én gang i året. Økt konkurranse gir erfaringsmessig lavere priser og bedre tjenester.  

Bankmarkedet er preget av sterk konkurranse, men liten grad av flytting. Myndighetene bør bidra til at det blir lettere å bytte bank, og har begynt med å myke opp deler av regelverket: Fra januar i år ble tinglysningsgebyret ved refinansiering av boliglån redusert fra 1 935 til 215 kroner ved overføring av samme pant. Det gjør det lettere å flytte boliglånet til en ny bank.

Ta med kontonummeret
Nå bør neste steg tas: Kundene bør kunne beholde kontonummeret ved bankbytte. Med personlige kontonumre kan nordmenn ha samme kontonummer hele livet.

I dag er det strevsomt å bytte lønns- og sparekonto fra en bank til en annen. Årsaken er at mange tjenester er koblet til kontoen – for eksempel e-faktura, autogiro og lønn. Alle parter må varsles om nytt kontonummer, og det føles tidkrevende. Bryderiet gjør at mange vegrer seg fra å bytte bank, selv om det er penger å spare på det. Ved å innføre nummerportabilitet, vil disse tjenestene automatisk følge med til den nye banken. Da vil flyttingen øke, konkurransen skjerpes og forbrukerne blir vinnerne.

Misforstått lojalitet?
Norske bankkunder er i dag forbausende lojale. De blir værende i banker med dårlige rentebetingelser og høye gebyrer. Skyldes lojaliteten at kundene likevel er tilfredse med totaltilbudet i de samme bankene? Eller er årsaken at de kvier seg for å bytte bank fordi det er strevsomt?

Forslag i EU
Innføring av nummerportabilitet i Europa ble foreslått av EU-kommisjonen for noen år tilbake. Men de europeiske bankene og sentralbankene protesterte. De mente at nytten med portabilitet var begrenset sammenlignet med kostnadene og de tekniske utfordringene. Kommisjonen gikk derfor ikke videre med å utrede mulighetene, ifølge en rapport fra det svenske Konkurrensverket.

I Sverige pågår nå diskusjonen om portabilitet. Det svenske Konkurrensverket skriver i en rapport fra januar i år at hindrene er mindre i Sverige, ettersom systemenes tekniske oppbygning er annerledes enn i resten av Europa.

Ikke utredet i Norge
I Norge har temaet om livslangt bankkontonummer så langt vekket minimal interesse. Forbrukerrådet har gjort noen spede forsøk for å få i gang en debatt, men ikke lykkes.

Vårt hjemlige konkurransetilsyn sveiper innom temaet i rapporten ”Konkurransesituasjonen i finansmarkedene” fra 2003. Der kan man lese at tilsynet ikke ser på dagens ordning som et ”konkurransemessig stort problem, særlig ikke i personkundemarkedet, fordi bytte av bank for de fleste personkunder bare innebærer å oppgi det nye kontonummeret til arbeidsgiveren.”

Muligens bagatelliserer Konkurransetilsynet saken. Jeg tror mange bankkunder lar være å bytte bank som en følge av bryderiet med nytt kontonummer. Dessuten har det de siste årene blitt mer og mer vanlig med e-faktura og avtalegiro, hvor bankbytte skaper større komplikasjoner enn ved brevgiroen – som er på vei ut sammen med betaling av giro i skranke.

Finnes motargumenter
Norske bankkontonumre er standardiserte, der hver bankfilial kan gjenkjennes på de fire første sifrene. Dermed er det lett å se hvilken bank som er avsender og mottager av pengene. Det kan hende at en omlegging av dagens system kan skape problemer samt gjøre operasjonene mer tungvint for bankene i en overgangsperiode. Men det vet vi foreløpig lite om, siden det mangler grundige undersøkelser.

Krever politisk vilje
Initiativet bør komme fra myndighetene og politisk hold. Jeg oppfordrer Konkurransetilsynet og Forbrukerrådet til å ta stafettpinnen. De kan begynne med å lese rapporten fra det svenske Konkurrensverket ”Tillträdesvillkor för betalsystem 2006:1”, hvor kapittel 5.3 er viet portabilitet.

Rapporten kan lastes ned her: http://www.kkv.se/bestall/pdf/rap_2006-1.pdf

Ha en konkurransefylt dag!

Idar Kreutzer

Idar Kreutzer er konsernsjef i børsnoterte Storebrand og administrerende direktør i Storebrand Livsforsikring. Han har vært i Storebrand-systemet siden 1992 og innhatt ulike stillinger. Blant annet var Kreutzer konserndirektør for økonomi og finans i fem år. Kreutzer er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og startet sin karriere som byrådssekretær for Høyres Michael Tetzchner i Oslo. Han innehar en rekke styreverv innen Storebrand-systemet. Han er også medlem av bedriftsforsamlingen til Norsk Hydro, Norske Skog og Orkla. I de to sistnevnte sitter han også i valgkomiteen. De siste årene har Kreutzer engasjert seg mye i organisasjonen WBCSD (World Business Counsel For Sustainable Development), som består av ledere for internasjonale selskaper som setter fokus på miljø- og fattigdomsproblematikken i verden.

juni 2006
ma ti on to fr
      1 2 3 4
5 6 7 8
9
10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
hits