Kampen om kompetansen

Av Idar Kreutzer - 13.nov.2006 @ 12:12
Regjeringen kaller det aktiv velferdspolitikk. Vi kaller det anvendelse av sårt tiltrengte ressurser.

I dag har aldri yrkesdeltakelsen vært høyere og behovet for kompetent arbeidskraft er sterkt økende. Da er det et paradoks at om lag 700.000 nordmenn i yrkesaktiv alder som står utenfor arbeidslivet. Dette er blant annet langtidssykemeldte, uførepensjonerte, tidligpensjonister og arbeidsledige. Blant sistnevnte gruppe finnes mange eldre, mange med minoritetsbakgrunn og mange med redusert funksjonsevne.  De dette gjelder blir stående utenfor arbeidslivet, og samfunnet går glipp av verdifull kompetanse.

Regjeringen har i løpet av de siste ukene lagt frem omfattende stortingsmeldinger om pensjonsreform, seniorpolitikk og velferdsordningene.  Det er en fare for at slike reformer virker stigmatiserende for dem det gjelder. Man settes i bås ut fra den trygdeordning, diagnose, alder eller etnisk bakgrunn man har. Det som slår meg er at utgangspunktet ofte tas i et hjelpe- og omsorgsperspektiv.

At den enkelte er en viktig ressurs på grunn av sin kompetanse kommer i andre rekke.

Knapphetsfaktor
Kompetanse er i økende grad en knapphetsfaktor. For 40 år siden begynte de fleste i arbeid etter endt skolegang i slutten av tenårene, stiftet familie og ble hos den samme arbeidsgiveren frem til pensjonsalderen. Nå bruker vi lengre tid på utdannelse, entrer arbeidslivet senere og forventer at lavere pensjonsalder og økt levealder skal gi oss en lang og aktiv pensjonstilværelse.

Når vi samtidig føder færre barn, vil befolkningen eldes. Gjennomsnittseuropeeren er i dag 37,7 år og vil i 2050 være 52,7 år. Dette får blant annet konsekvenser for framtidig skattenivå, pensjons- og omsorgsforpliktelser og ikke minst; behovet for å beholde kompetente medarbeidere og å tiltrekke seg dyktige nye medarbeidere.

Storebrand er en kompetansebedrift og vi er avhengige av å rekruttere og beholde de mest kompetente medarbeiderne. Da er det viktig å kunne trekke på en bredest mulig base av tilgjengelig kompetanse uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming etter etnisk bakgrunn. Derfor inneholder alle våre stillingsannonser følgende oppfordring:

«Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.»

Det har medført at vi den senere tid har fått flere søknader fra, og rekruttert flere eldre arbeidstakere, flere med minoritetsbakgrunn og flere med funksjonshemming.  Mange høyt kompetente arbeidssøkere i disse gruppene har hatt vonde møter med potensielle arbeidsgivere som ikke har sett forbi rullestolen eller hudfargen. Ved å fokusere på kompetanse og være tydelige på ønsket om mangfold i utlysningene håper vi å gi et signal til arbeidssøkere om at de er velkomne som søkere og at det er kompetansen vi vurderer.

Vi gjør ikke dette for å opptre politisk korrekt, men fordi vi ønsker den beste kandidaten. Utnyttelse av mangfold innebærer å rekruttere fra en bredere kompetansebase.

Tilrettelegging
Vi har også lykkes i å beholde flere eldre arbeidstakere ved å oppfordre dyktige og motiverte medarbeidere til å arbeide også etter oppnådd pensjonsalder. I dag har vi 21 medarbeidere som arbeider etter oppnådd pensjonsalder, og antallet er stigende. Vi har lagt til rette for at medarbeiderne kan være hjemme inntil 10 dager i året med full lønn for å hjelpe syke foreldre og vi prioriterer helseforsikring og treningsstøtte for å holde ansatte i best mulig fysisk og psykisk form.

MMI har på oppdrag fra Storebrand gjort en undersøkelse hvor folk er spurt om hva som skal til for å arbeid ett år lenger. De fire viktigste faktorene er:
  1. Interessante og tilpassende arbeidsoppgaver
  2. Mer fleksibel arbeidstid med mulighet for å kombinere lønn og pensjon
  3. Respekt fra kolleger og overordnet
  4. «At jeg føler at arbeidsgiver trenger meg».

Lenger ned kommer høyere pensjon og høyere lønn.

Pensjonsreformen skal sørge for at gjennomsnittsnordmannen står lenger i arbeidet. Det denne undersøkelsen viser er at endringer i pensjonssystemet ikke vil være tilstrekkelig dersom vi ikke også har arbeidsplasser hvor ansatte kan utfolde seg, føle seg verdsatt og ønsker å være.

Mangfoldig arbeidsliv
Mennesker skal ikke settes i ulike båser, men verdsettes ut fra den enkeltes individuelle kompetanse og særegenhet og slik skape plass til alle i et mangfoldig arbeidsliv.

Samarbeidet mellom regjeringen og arbeidslivsorganisasjonene om et mer inkluderende arbeidsliv har hittil vært konsentrert om det høye sykefraværet. Det er viktig, men utfordringene knyttet til et inkluderende arbeidsliv går langt utover dette. Når samarbeidet med partene nå ser ut til å ha kommet på skinner igjen, bør den røde tråden være utnyttelse av arbeidskraftreserven. Mye kan gjøres med regelverk, støtteordninger og rammebetingelser. Det må i større grad lønne seg å jobbe fremfor å være trygdemottaker. Samtidig må vi som arbeidsgivere erkjenne at vi kan gjøre mye gjennom hvordan vi møter arbeidssøkere og hvordan ansatte møter nye kolleger - kolleger som ikke passer inn i A4-bildet av en yrkesaktiv nordmann.

Et inkluderende og mer mangfoldig arbeidsliv er god velferdspolitikk. Men fra vårt ståsted handler det om å få tak i den beste kompetansen.


Kommentarer:
Postet av: ?

Bravo!

13.nov.2006 @ 15:58
Postet av: Robert Calvert

Oi..reklame for Storebrands fortreffelighet på N24.. Ser med glede fram til at N24 kritiske journalister skal "følge opp saken".. LOL

16.nov.2006 @ 11:59
Postet av: Robert Calvert

Oi..reklame for Storebrands fortreffelighet på N24.. Ser med glede fram til at N24 kritiske journalister skal "følge opp saken".. LOL

16.nov.2006 @ 12:00
Postet av: a p

Til Calvert: Din kommentar sier mer om deg enn Kreutzer og Storebrand. Han presenterer gode forslag til en svært stor samfunnsutfordring.

18.nov.2006 @ 15:49
Postet av: Sverre

Bra tema. Kampen om kompetansen synes jeg i første rekke vi bør prøve å finne og utvikle i eget land fremfor å hente den i utlandet noe som vel mange ivrer for blant næringslivslederne. Dette tror jeg i større grad er for å få rimeligere arbeidskraft enn at kompetansen ikke fins. Men politikerne biter på denn propagandaen (enkle og kortsiktige svar fenger...)
PS Robert Calvert og Hawkwind var store på begynnelsen av 70-tallet. Godt det fortsatt fins slike kjennere.

19.nov.2006 @ 10:30

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.nettblogg.no/trackback/ping/2696096

Idar Kreutzer

Idar Kreutzer er konsernsjef i børsnoterte Storebrand og administrerende direktør i Storebrand Livsforsikring. Han har vært i Storebrand-systemet siden 1992 og innhatt ulike stillinger. Blant annet var Kreutzer konserndirektør for økonomi og finans i fem år. Kreutzer er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og startet sin karriere som byrådssekretær for Høyres Michael Tetzchner i Oslo. Han innehar en rekke styreverv innen Storebrand-systemet. Han er også medlem av bedriftsforsamlingen til Norsk Hydro, Norske Skog og Orkla. I de to sistnevnte sitter han også i valgkomiteen. De siste årene har Kreutzer engasjert seg mye i organisasjonen WBCSD (World Business Counsel For Sustainable Development), som består av ledere for internasjonale selskaper som setter fokus på miljø- og fattigdomsproblematikken i verden.

hits