Samme kontonummer hele livet

Av Idar Kreutzer - 09.jun.2006 @ 10:17
Først da kundene fikk med seg mobilnummeret ble det skikkelig fart i konkurransen i mobilmarkedet. La oss få et like kundevennlig system i bankmarkedet!

Økt konkurranse er bra for forbrukerne. I dag er det en selvfølge at kundene kan ta med seg telefonnummeret når de bytter teleoperatør. Fra 2006 kan forsikringskundene bytte forsikringsselskap når de måtte ønske, mot tidligere én gang i året. Økt konkurranse gir erfaringsmessig lavere priser og bedre tjenester.  

Bankmarkedet er preget av sterk konkurranse, men liten grad av flytting. Myndighetene bør bidra til at det blir lettere å bytte bank, og har begynt med å myke opp deler av regelverket: Fra januar i år ble tinglysningsgebyret ved refinansiering av boliglån redusert fra 1 935 til 215 kroner ved overføring av samme pant. Det gjør det lettere å flytte boliglånet til en ny bank.

Ta med kontonummeret
Nå bør neste steg tas: Kundene bør kunne beholde kontonummeret ved bankbytte. Med personlige kontonumre kan nordmenn ha samme kontonummer hele livet.

I dag er det strevsomt å bytte lønns- og sparekonto fra en bank til en annen. Årsaken er at mange tjenester er koblet til kontoen – for eksempel e-faktura, autogiro og lønn. Alle parter må varsles om nytt kontonummer, og det føles tidkrevende. Bryderiet gjør at mange vegrer seg fra å bytte bank, selv om det er penger å spare på det. Ved å innføre nummerportabilitet, vil disse tjenestene automatisk følge med til den nye banken. Da vil flyttingen øke, konkurransen skjerpes og forbrukerne blir vinnerne.

Misforstått lojalitet?
Norske bankkunder er i dag forbausende lojale. De blir værende i banker med dårlige rentebetingelser og høye gebyrer. Skyldes lojaliteten at kundene likevel er tilfredse med totaltilbudet i de samme bankene? Eller er årsaken at de kvier seg for å bytte bank fordi det er strevsomt?

Forslag i EU
Innføring av nummerportabilitet i Europa ble foreslått av EU-kommisjonen for noen år tilbake. Men de europeiske bankene og sentralbankene protesterte. De mente at nytten med portabilitet var begrenset sammenlignet med kostnadene og de tekniske utfordringene. Kommisjonen gikk derfor ikke videre med å utrede mulighetene, ifølge en rapport fra det svenske Konkurrensverket.

I Sverige pågår nå diskusjonen om portabilitet. Det svenske Konkurrensverket skriver i en rapport fra januar i år at hindrene er mindre i Sverige, ettersom systemenes tekniske oppbygning er annerledes enn i resten av Europa.

Ikke utredet i Norge
I Norge har temaet om livslangt bankkontonummer så langt vekket minimal interesse. Forbrukerrådet har gjort noen spede forsøk for å få i gang en debatt, men ikke lykkes.

Vårt hjemlige konkurransetilsyn sveiper innom temaet i rapporten ”Konkurransesituasjonen i finansmarkedene” fra 2003. Der kan man lese at tilsynet ikke ser på dagens ordning som et ”konkurransemessig stort problem, særlig ikke i personkundemarkedet, fordi bytte av bank for de fleste personkunder bare innebærer å oppgi det nye kontonummeret til arbeidsgiveren.”

Muligens bagatelliserer Konkurransetilsynet saken. Jeg tror mange bankkunder lar være å bytte bank som en følge av bryderiet med nytt kontonummer. Dessuten har det de siste årene blitt mer og mer vanlig med e-faktura og avtalegiro, hvor bankbytte skaper større komplikasjoner enn ved brevgiroen – som er på vei ut sammen med betaling av giro i skranke.

Finnes motargumenter
Norske bankkontonumre er standardiserte, der hver bankfilial kan gjenkjennes på de fire første sifrene. Dermed er det lett å se hvilken bank som er avsender og mottager av pengene. Det kan hende at en omlegging av dagens system kan skape problemer samt gjøre operasjonene mer tungvint for bankene i en overgangsperiode. Men det vet vi foreløpig lite om, siden det mangler grundige undersøkelser.

Krever politisk vilje
Initiativet bør komme fra myndighetene og politisk hold. Jeg oppfordrer Konkurransetilsynet og Forbrukerrådet til å ta stafettpinnen. De kan begynne med å lese rapporten fra det svenske Konkurrensverket ”Tillträdesvillkor för betalsystem 2006:1”, hvor kapittel 5.3 er viet portabilitet.

Rapporten kan lastes ned her: http://www.kkv.se/bestall/pdf/rap_2006-1.pdf

Ha en konkurransefylt dag!

Kommentarer:
Postet av: Kribo

God artikkel, men en liten feil er det vel. E-faktura er knyttet til personnummer, ikke konto. Jeg har konti i tre forskjellige banker, og mine e-faktura dukker opp i alle, også avtaler som ble opprettet før jeg opprettet kundeforholdet med en av bankene. Så de behøver man ikke gjøre endringer i forhold til.

For mange av oss som bytter til rene nettbanker, som ofte er de billigste alternativene hvis man først bytter utfra prishensyn, er det ofte et ønske å beholde vår gamle bankforbindelse for mer avanserte banktjenester. Det er f.eks lettere å få en bankremisse hos DnB NOR enn hos Skandiabanken. Så når jeg bytter, vil jeg ofte måtte forholde meg til ett nytt kontonummer allikevel.

09.jun.2006 @ 12:49
Postet av: Kjell

Ordningen med kontonummerportabilitet vil endre hele den norske bankifrastrukturen i.o.m at det første tallet i kontonummeret forteller hvilken bank kontoen tilhører. En endring i dette systemet vil koste bankene så mye penger at gevinsten for kundene helt eller delvis vil falle bort. Kanskje ikke på lang sikt, men på kort sikt vil kundene selv måtte betale for det og dermed vil gebyrer øke så mye jevnt over at Ola Bankkunde antagelig vil si at alt var mye bedre før.

09.jun.2006 @ 13:38
Postet av: Anita

Genialt. Det er alt for få kunder som skifter bank i dag. Dette fører til dårligere betingelser for oss kunder. Jeg kjenner meg godt igjen i beskrivelsen av hvorfor kundene ikke skifter bank.

09.jun.2006 @ 13:54
Postet av: Egil

Dette er et meget bra innspill for aa faa ned kostnadene ved aa benytte banktjenester i Norge pga okt konkurranse. Se hva som skjer naa som utenlandske banker som tar mindre marginer paa laan og innskudd. Jeg kvier meg selv for aa skifte bank saa lenge jeg maa bytte kontonummer da risikoen for at penger betalt til meg ikke kommer frem.

09.jun.2006 @ 14:07
Postet av: Sjeptisk

Hvorfor ikke gå hele veien, først som sist? Da mener jeg tatovere inn en strekkode i nakken og operere inn en informasjonschip i med GPS-sender. Med andre ord; Storebror har kommet for å bli. Enten vi liker det eller ikke.

09.jun.2006 @ 14:39
Postet av: Skeptisk

Enig med deg Sjeptisk, Det er som du sier. strek kode og microchip kommer, men disse folka gjør det i små steg av gangen. Det er kun for å oppnå full kontroll av oss dødelige i det lange løp... og det er kanskje ikke så langt unna. Se filmen som kommer snart! Når det kommer til at de skal ha dna fra meg skal jeg drite på en tallerken så kan de bare plukke så mye DNA de vil.http://www.youtube.com/watch?v=N331kGvh0U0&eurl=

09.jun.2006 @ 15:02
Postet av: Andreas

Kjempeidé! Kort og greit! Det der våset med at første delen av kontonr er et ID system er ikke mer viktig enn at det ordner bankene lett hvis de vil. Telefonselskapene klarte det i alle fall. De også hadde sine egne serier før full portabilitet ble innført.

Av og til er det enkle det beste.

09.jun.2006 @ 16:06
Postet av: Bankmann

For privatpersoner ser jeg ikke det store problemet med dagens system. Og skulle en lønning gå inn på en gammel konto, ordner banken din opp i dette (skjer ikke sjeldent ved bankbytte). Dette er det systemer som fanger opp. Når man har funnet ut hvilken bank man skal bytte til, får man denne banken til å ordne alle papirer. Den nye banken gjør opp alle gamlekonti. Ser ikke at dette skal være noe vanskelig.

For bedrifter er det ikke mye forskjell. Der kan man i tillegg få en "videresending" fra BBS. Dersom noen kunde bruker det gamle kontonummeret, sendes denne rett til det nye. Ikke noe stort problem det!

Det vil være en stor jobb for bankene å legge om dagens it-systemer. Dette er en kostnad som noen må betale, og det kan jo alle få lov til å gjette hvem som skal betale...

09.jun.2006 @ 20:28
Postet av: Morten

Jeg ser at noen (f.eks. bankmann) er skeptiske til dette. De fleste er skeptiske til endringer som ligger litt for nærme hjemme.

Men jeg er helt for en endring i dette systemet. Når mobilen kom var det mange som skrek om at man ikke kunne se hvor nummeret var fra i landet. For ikke å snakke om når mobilnummerne kunne tas med! Herregud, man kunne jo ikke se hvilken operatør man ringte til! Dette kunne jo bli dyrt!

Det er mange ting som tilsier at tiden er moden for en modernisering av bankvesenet, inkludert det å kunne ta med seg kontonummeret. De manuelle systemene som kunne forenkles ved at man kunne se bank og kontotype fra kontonummeret er ute. Alt er datastyrt, og det har absolutt ingenting å si for en funksjonær om han eller hun taster inn 9170 eller 6118 som de fire første sifferne i kontonummeret... Det vil selvfølgelig bli litt utvikling, spesielt i routing mekanismene hos BBS, men ikke så forferdelig mye. Ihvertfall ikke nok utvikling til at det rettferdiggjør en praksis som ikke lar deg ta med kontonummeret.

Og til bankmann og andre; jo det er et problem å bytte kontonummer! Det er hele tiden snakk om lønn inn på konto. Jeg får ikke engang lønn på konto og kvier meg fortsatt for å bytte bank. Dette har med faste overføringer og trekk, avtalegiro, autogiro, e-faktura etc, og med et par billån med tilhørende forsikringer og bensinkort, kredittkort, husleie, studielån, helseforsikringer, barneforsikringer, reiseforsikringer, Thorn leieavtaler, telefonabonnement, bredbåndsabonnement, avisabonnement, strøm og sikkert en haug andre ting som jeg har glemt i farta. Ikke kom her og si at det ikke er noe for privatpersoner å kunne flytte med seg kontonummeret!

Morten

10.jun.2006 @ 11:39
Postet av: Også bankfunksjonær

Ideen er god og sikkert gjennomførbar. Det er ikke mange år siden f.eks. lønnskonti startet med 4-sifret banknr og 10....Altså f.eks 9731.10........
Bankene laget et kontoopplegg der kontoopplegget styrte hvilken type konto det var snakk om - uavhengig av kontonummer. Dette opplegget er garantert videreførbart. Så den siden av saken burde være grei. Det som kanskje viktigere, er at dersom du ønsker å øke belåningen og i denne forbindelse får et godt tilbud fra en annen bank, så MÅ DU BETALE TINGLYSNINGSGEBYR TIL STATEN PÅ KR. 1935,-. Det er kun de som IKKE ØKER BELÅNINGEN (les: kronebeløpet på pantobligasjonen som skal tinglyses) som betaler kun kr. 215,-. Dermed er det for mange, likevel ikke så interessant å bytte bank. Kun de som allerede har en velordnet og grei økonomi kan glede se over ordningen.
Min konklusjon er at før man øker kundenes gebyrer for å få i stand den nye ordningen, bør det vurderes HVEM SOM FÅR GLEDE av den. Ekteparet med høy lønn og velordnet økonomi eller den unge barnefamilien med høy belåning og lav lønn. Ser for meg at dette uansett blir en ordning som er til beste for de som har best råd til å betale gebyrer.

10.jun.2006 @ 12:29
Postet av: bra

jeje

11.jun.2006 @ 16:47
Postet av: Hamar

Vær vennlig å ikke bland mobilnr og kontonr. Disse kan ikke sammenlignes. Jeg har et annet forslag: Hva hvis man skal flytte - kunne det ikke vært like greit å ta med seg sin gamle adresse? Da slipper man omadressering av post m.m. kjempeenkelt!

13.jun.2006 @ 12:27
Postet av: Herman Sjøberg

Klart effekten telefonnummerportabilitet ga for mobilmarkedet kan sammenlignes med hva kontonummerportabilitet kan gjøre i bankmarkedet. Enklere bytter gir større konkurranse. Større konkurranse tvinger frem mer konstnadseffektiv drift. Resultatet er mer for pengene til forbrukerne og en mer konkurransedyktig bransje i et stadig mer internasjonalt marked. Klart det blir omstillingskostnader som må dekkes inn på kort sikt, de fleste endringsprosesser koster penger, men uten endring ingen utvikling.

14.jun.2006 @ 21:36
Postet av: Pål

Morsomt at konspirasjonsteoretikerne fikk tenning i angstsenteret sitt over dette forslaget. For det er jo helt utenkelig at Storebror kan følge med på hva som flyttes av penger via BBS allerede med dagens system, ikke sant?

16.jun.2006 @ 11:51
Postet av: Coolman

Helt fantastisk. Tenkt hvor mye bedre blir alt til.
Større konkuranse mellom bankene, billigre for oss forbrukene.

Bør lages en underskrifts kampanje for å det til.

16.jun.2006 @ 19:09
Postet av: Coolman

Helt fantastisk. Tenkt hvor mye bedre blir alt ting.
Større konkuranse mellom bankene, billigre for oss forbrukene.

Bør lages en underskrifts kampanje for å det til.

16.jun.2006 @ 19:09
Postet av: Coolman

Helt fantastisk. Tenkt hvor mye bedre blir alt ting.
Større konkuranse mellom bankene, billigre for oss forbrukene.

Bør lages en underskrifts kampanje for å det til.

16.jun.2006 @ 19:09
Postet av: Coolman

Helt fantastisk. Tenkt hvor mye bedre blir alt ting.
Større konkuranse mellom bankene, billigre for oss forbrukene.

Bør lages en underskrifts kampanje for å det til.

16.jun.2006 @ 19:10
Postet av: Ingolf

Forslaget høres besnærende ut, men lar seg vanskelig løse rent praktisk. Norge har vel i dag det mest effektive og samordnede system for betalinger i verden, noe som nettopp skyldes en felles standardisering samt samarbeidsavtaler mellom norske banker. Dette i forhold til bruk av kort i buttikterminaler og minibanker, felles kontroll (OCR-avtaleregistre) av betalinger foretatt på nettet av regninger, et helhetlig banksystem hvor tidligere Postgiro-/Posbanken er integrert sammen med de øvrige banker etc.

Selve kontonummeret er i stor grad grunnlag for dette samarbeidet. Rent regnskapsmessig kan bankene trekke opp resultater på 3 nivåer, basert på konserm, hovedbokførende enhet samt filial/avdeling. Dette for at den enkelte enhet selv skal kunne "måle" egne resultater.

Når en kunde benytter kort på en butikkterminal eller i en minibank, er det igjen kontonummeret (4 første siffer) som styrer hvor dekningskontroll skal foretas.
Tilsvarende skjer i forhold til andre produkter som AvtaleGiro, BrevGiro, Direkte Debitering, sjekkbruk etc.

All avregning/oppgjør mellom norske banker skjer i henhold til lov i Norge på øverste nivå mot Norges Bank. Igjen er det her nummerstruktur som bestemmer bankenes oppgjørsstruktur.

Betalinger foretatt fra utlandet til norske banker bygger igjen på kontonummer. Utenlandske banker sitter her med tabeller slik at de kan se hvilken norsk bank kontonummeret tilhører, og kan styre SWIFT-betalinger til korrekt bank via oversatt SWIFT-adresse.

Jeg er redd for at denne type endring, som nok kan høres besnærende ut for de som ikke kjenner dagens systemstruktur, vil medføre svært høye kostnader samt kunne medføre reduserte muligheter for standardisering samt samarbeid mellom norske banker om felles tjenester/produkter.

Ta gjerne en titt på våre naboland's systemer, hvor denne type standardisering/samarbeid ikke er innført. I Sverige er bl.a. kortbruk langt mindre enn i Norge, bl.a. på grunn av at kortbruker i stor grad må benytte kort som er knyttet opp til den/de banker den enkelte butikk har samarbeid med, noe som vel er lite ønskelig i Norge.

Samtidig bør kanskje forslagsstiller kunne fortelle om det overhodet er noe land i verden som har løsninger som tilsier at kontonummer kan beholdes? Etter mine mange år i bransjen er jeg ikke kjent med at dette finnes, og når tilsvarende tanker har vært "luftet" med fagfolk i utenlandske banker/system, ristes det bare på hodet.

Jeg håper forslagsstiller, bankene samt myndigheter her tar til fornuft, og ikke presser på bankene løsninger som kan ødelegge for dagens vel fungerende systemer.


Forhenværende ansatt innen bank.

26.jun.2006 @ 00:05
Postet av: Nei

Dette synes jeg lite om. Bakgrunnen for forslaget er grei, men har lite behov for å ta med meg kontonummer. Ei heller er det ønskelig å måtte benytte et kontonummer som f.eks. har vært utsatt for svindel etc. Da ønsker man heller et nytt kontonummer.

28.jun.2006 @ 16:08
Postet av: Geir Gundersen

@ingolf

Det burde da ikke være værre enn å sette opp en type DNS server for bankort da... Funker systemet mot IPadresser burde kontonummer gå greit :)

03.jul.2006 @ 08:41
Postet av: Jesper Kyd

Bare gjør som på internet, domene navn og ip nummer. Domene navnet kan være fast hele livet (konto.fornavn.etternavn) IP nummeret (selve kontonummeret) helt likt som på internet har du da en navneserver (DNS) som hele tiden matcher domene navn til IP nummer, så kan du skifte bank hvor mye du vil uten å skifte navn, mens kontonummerene skifter i hytt å pine. Vellutprøvd (hele internet er basert på dette) og sikkert.

05.jul.2006 @ 14:42
Postet av: terje

Norske banker liker ikke konkurranse og de kontrollerer alle tilsyn. Sjekk den samlede bunnlinjen, helt vanvittig.

Hvor er www.bankpriser.no?

08.jul.2006 @ 08:13
Postet av: Vidar Blikø

Hva med bare å bruke personnummeret pluss eventuelle tillegstall hvis det trengs? Personnummeret er da så godt innarbeidet det meste her i landet likevel.

09.jul.2006 @ 23:21
Postet av: Per

I Sverige er bankgironummeret et helt annet enn kontonummeret (som kan være på 13-14 siffer.
Bankgironummer der er på 1-8 siffer.

Nordea i Sverige bruker personnummer som kontonummer.

Idéen med telefonnummer og kontonummer er avlegs, bruk navn med tillegsbetegnelse, som
"Ole Olsen KISS-fan", "Per Hansen Venusbergelsker" osv.

16.jul.2006 @ 15:34

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.nettblogg.no/trackback/ping/1433201

Idar Kreutzer

Idar Kreutzer er konsernsjef i børsnoterte Storebrand og administrerende direktør i Storebrand Livsforsikring. Han har vært i Storebrand-systemet siden 1992 og innhatt ulike stillinger. Blant annet var Kreutzer konserndirektør for økonomi og finans i fem år. Kreutzer er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og startet sin karriere som byrådssekretær for Høyres Michael Tetzchner i Oslo. Han innehar en rekke styreverv innen Storebrand-systemet. Han er også medlem av bedriftsforsamlingen til Norsk Hydro, Norske Skog og Orkla. I de to sistnevnte sitter han også i valgkomiteen. De siste årene har Kreutzer engasjert seg mye i organisasjonen WBCSD (World Business Counsel For Sustainable Development), som består av ledere for internasjonale selskaper som setter fokus på miljø- og fattigdomsproblematikken i verden.

hits